» » » » ณ กลางใจ ไกลกังวล

ณ กลางใจ ไกลกังวล

“ณ กลางใจ ไกลกังวล”

ฟ้าหม่นฝนพรำพร่ำพร่ำ
ลมซ้ำผ่านพลิ้วหวิวหวิว
ดอกจ้อยน้อยนิดปลิดปลิว
ลอยลิ่วทิวทุ่งมุ่งไป
สองเท้าก้าวกล้าคว้าฝัน
ฝ่าฟันฝนซาฟ้าใส
รังร่ายกรายกล้ำรำไร
ณ กลางใจไกลกังวล

Facebook Comments

Leave a Reply